PO IG 8.2

Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2

Otrzymane wsparcie w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka umożliwia realizację przedsięwzięć o charakterze technicznym, informatycznym i organizacyjnym, obejmujących relacje usługowe między przedsiębiorcami z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, przeznaczonych do automatyzacji procesów biznesowych między tymi przedsiębiorcami i prowadzących do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B.

Działanie jest skierowane do przedsiębiorców sektora MSP (małych i średnich przedsiębiorstw).